Skriti kotički mojega kraja – Unesco

Skriti kotički mojega kraja pozivajo sodelujoče šole k odkrivanju, raziskovanju, spoznavanju, promoviranju še neodkritih, pozabljenih ali premalo raziskanih predelov svojega kraja.

Otroci in učenci se bodo pri pouku in razširjenem programu osredotočili na predmet raziskovanja. Ob ogledih muzejev, znamenitosti, osebnostih, spoznavanju običajev, navad in tradicije kraja, rastlinstva in živalstva, bodo spoznavali, raziskali in predstavili naravno in kulturno dediščino svojega kraja. Raziskali bodo možnosti, kako predstaviti predmet raziskovanja obiskovalcem svojega kraja.

V prvem delu projekta bodo otroci in učenci izbrali predmet raziskovanja. Z mentorjem bodo izbrali ustrezne metode in oblike dela. Raziskovanje lahko poteka s pomočjo monografskega in internetnega gradiva ter ustnega izročila. Pri tem se lahko povežejo z različni društvi, posamezniki v kraju.

V drugem delu projekta predstavijo predmet raziskovanja na različne načine:

 • priložnostna razstava likovnih ali fotografskih del na mestu izbranega kotička ali v šolskem prostoru,
 • skriti kotiček opremijo s QR kodo, ki vključuje opis predmeta (opis, fotografija, povezava, …),
 • izdelajo brošuro, letak, ki ga lahko predajo najbližjemu TIC-u ali Občini,
 • pripravijo izletniško vabilo na predstavljeni kotiček.

Mentorji pošljejo poročilo o opravljeni dejavnosti najkasneje do 1. junija 2022. Šolam in mentorjem bomo po poslanem poročilu poslali potrdila o sodelovanju. Prispevke vseh sodelujočih šol bomo umestili na zemljevid Slovenije. E-učni pripomoček bomo objavili na spletni strani naše šole, z namenom spoznavati skrite kotičke Slovenije in dobiti idejo za aktivno preživljanje počitniških dni.

Cilji projekta:

 • Povezovanje s šolami Unesco mreže, šolami bližnjega in širšega okolja.
 • Učenci pridobijo znanje in razumevanje lokalnih in nacionalnih vprašanj.
 • Učenci učinkovito in odgovorno delujejo na lokalni, nacionalni ravni.
 • Učenci doživljajo občutek, da pripadajo domači skupnosti, krepijo odnos do dediščine, njenega ohranjanja ter prenosa na potomce.
 • Učenci se učijo sodelovalnega učenja, problemskega pristopa.
 • Učenci razvijejo odnos do sodelovanja in vključevanja v krajevna društva.
 • Učenci razvijajo motivacijo in pripravljenost do sodelovanja v projektu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 4 obiskov, dnevno 1 obiskov)
 
 

Več prispevkov iz Aktualno

 
 
 
 
 
 
Dostopnost