JAVNI POZIV UPORABNIKOM ŠOLSKE TELOVADNICE

Na podlagi 3. člena Pravilnika o uporabi šolske telovadnice OŠ Odranci javno poziva vse zainteresirane uporabnike šolske telovadnice, da svojo namero o koriščenju telovadnice do 29. 10. 2021, oddate pisno vlogo na naslov:

Osnovna šola Odranci
Prešernova ulica 1
9233 Odranci

ali e-naslov: os.odranci@guest.arnes.si


VLOGA JE DOSEGLJIVA NA SEDEŽU ŠOLE ALI  –  VLOGA 


Prioritetni vrstni red koriščenja telovadnice:

  1. Redna športna vzgoja šole in vrtca vsak dan v tednu do 15.30 ure.
  2. Športna rekreacija in vadba društev in klubov, kjer trenirajo učenci OŠ Odranci.
  3. Športna rekreacija in vadba društev in klubov Občine Odranci.
  4. Športna rekreacija občanov.
  5. Drugi uporabniki.

Osnovna pravila uporabe šolske telovadnice

  • Upravljalec in uporabnik skleneta pogodbo o oddaji telovadnice v uporabo.
  • Določijo se obveznosti uporabnika in upravljalca.
  • Vodi se ustrezna evidenca.
  • Šola obvesti uporabnika o zasedenosti telovadnice ob kulturnih in drugih prireditvah in s tem odpove ure vadbe.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 

Več prispevkov iz Aktualno

 
 
 
 
 
 
Dostopnost