Publikacija 2018_2019
Organizacija dela na šoli je predstavljena v novi 
Publikaciji šole. 


Koledar za šolsko leto 2018/2019

Šolsko leto 2018/2019 traja od 1. 9. 2018 do 24. 6. 2019.

  1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019.
  2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (za 9. razred do 14. 6. 2019).

Začetek pouka:                                                          3. 9. 2018

Delovna sobota:                                                         29. 9. 2018 (nadomeščanje 24. 12. 2018, ponedeljkov urnik);

 To soboto bomo nadomeščali 22.9.2018 - evakuacijska vaja in  tehniški dan.

Jesenske počitnice:                                                    29. 10.–2. 11. 2018

Dan reformacije:                                                        31. 10. 2018

Dan spomina na mrtve:                                             1. 11. 2018

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti:         21. 12. 2018

Pouka prost dan:                                                        24. 12. 2018

Božič:                                                                        25. 12. 2018

Dan samostojnosti in enotnosti:                                26. 12. 2018

Novoletne počitnice:                                                  25. 12. 2018–2. 1. 2019

Novo leto:                                                                  1. 1.–2. 1. 2019

Delovna sobota:                                                         2. 2. 2019 (zaradi zagotovitve minimalnega števila dni pouka)

Proslava ob kulturnem prazniku:                               7. 2. 2019

Slovenski kulturni praznik:                                       8. 2. 2019 (petek)

Zimske počitnice:                                                      25. 2.–1. 3. 2019

Velikonočni ponedeljek:                                           22. 4. 2019

Dan upora proti okupatorju:                                      27. 4. 2019

Prvomajske počitnice:                                               27. 4.–2. 5. 2019

Praznik dela:                                                              1. 5.–2. 5. 2019

Pouka prost dan:                                                        3. 5. 2019

Delovna sobota:                                                         11. 5. 2019 (nadomeščanje 3. 5. 2019, petkov urnik)

Proslava ob dnevu državnosti in

podelitev spričeval:                                                    24. 6. 2019

Informativna dneva (za vpis v srednje šole):             15. 2. in 16. 2. 2019

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda:

  • slovenščina, 5. 2019
  • matematika, 5. 2019
  • tuji jezik, 5. 2019

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda:

  • slovenščina, 5. 2019
  • matematika, 9. 5. 2019
  • tretji predmet, 5. 2019

 

Popravni izpiti za učence 9. razreda: 17. 6.–1. 7. in 19.–30. 8. 2019

Predmetni, razredni in popravni izpiti (7. in 8. r.): 26. 6.–9. 7. in 19.–30. 8. 2019NPZ

Leto

Mesec

Datum

Dejavnost

2018

SEPTEMBER

3. ponedeljek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

NOVEMBER

30. petek

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle)

2019

FEBRUAR

13. sreda

Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku v Ljudskih univerzah oziroma organizacijah, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle

MAJ


7. torek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

9. četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

13. ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred


JUNIJ

3. ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

4. torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

5. sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. četrtek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

7. petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

14. petek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

17. ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. ponedeljek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda


ŠOLSKI PROJEKTI: SIMBIOZA GIBA, SIMBIOZA-IKT, KULTURNA ŠOLA, UNESCO, ZDRAVA ŠOLA, MEMO ŠOLA, HIBRA, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, RASTEMO S KNJIGO, ZDRAV SLOVENSKI ZAJTRK, ŠTEVILNI RAZREDNI PROJEKTI, DRŽAVNO TEKMOVANJE MARATON POEZIJE.