DOMOV‎ > ‎

ProjektiPUBLIKACIJE javnega zavoda OŠ Odranci
 
Izid v letu  2018


                         

ISBN 978-961-94241-2-4                                      ISBN 978-961-94241-2-4 

 Izid v letu  2017

                          
ISBN 978-961-285-683-0.                                     ISBN 978-961-94241-1-7 
[COBISS.SI-ID 289905152] 

                 Izid v letu  2016                      Izid v letu 2015

     
https://sites.google.com/a/os-odranci.si/os-odranci/home/projekti/V%20DEZELI%20DUDARIJA%20NASLOVNIOCA%20NUK.gif
          CIP 821.163.6 -93-32(082)      CIP 821.163.6 -93-32 (087.5)SPODBUJAMO PROJEKTNO DELO

Projektno učno delo je metoda, ki presega okvire tradicionalnega pouka, saj je učenec osrednji izvajalec dejavnosti od začetka do konca.  Projektno učno delo je ena izmed vzgojno-izobraževalnih strategij pri pouku.DRŽAVNO TEKMOVANJE-------------------------------------------------
PROJEKT SIO 2020

1. Kratek opis operacije:

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.


2. Logotipe EKP 2014-2020, MIZŠ, Arnes in SIO-2020:

Predlogo najdete na spletni strani Arnesa na naslednji povezavi.


3. Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:

www.eu-skladi.si


4. Obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.