DOMOV‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Bralna pismenost

Projekt bralne pismenosti

OŠ Odranci je bila vključena v projekt bralne pismenosti, ki se je v letu 2014/2015 tudi uspešno zaključil. Po končanem projektu je nastalo nekaj e-gradiva za pomoč učiteljem, in sicer:

V okviru ESS projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja izšla monografija Bralna pismenost v vrtcu in šoli.


Oba dela monografije sta  dostopna tudi v elektronski obliki v Digitalni knjižnici Založbe Zavoda RS za šolstvo (http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/). 

 

 


Bralna pismenost v vrtcu in šoli

TEORETSKA IZHODIŠČA IN EMPIRIČNE UGOTOVITVE

 

Urednici:  Dr. Fani Nolimal, Tanja Novaković

Avtorji:     dr. Fani Nolimal, dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Leopoldina Plut Pregelj, mag. Barbara Lesničar, mag. Mirko Zorman, dr. Nataša Potočnik, mag. Vida Gomivnik Thuma, dr. Sonja Pečjak, dr. Milena Kerndl, mag. Katica Pevec Semec, dr. Ada Holcar Brunauer, ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Gašper Cankar, dr. Stanka Preskar, mag. Pavla Karba, mag. Mariza Skvarč, Sandra Mršnik   

 

2013; 360 str.

ISBN 978-961-03-0156-1 (tiskana)

ISBN 978-961-03-0200-1 (pdf)

 

Objava na spletnem naslovu:


Bralna pismenost - Teoretična izhodišča in empirične ugotovitve


 

Bralna pismenost v vrtcu in šoli

DIDAKTIČNI PRIMERI

 

Urednici:  Dr. Fani Nolimal, Tanja Novaković

Strokovni pregled: dr. Fani Nolimal, Urška Margan, dr. Stanka Preskar, mag. Vida Gomivnik Thuma, mag. Katica Pevec Semec, mag. Barbara Lesničar, Sandra Mršnik, Brigita Rupar, mag. Milena Kerndl, dr. Nataša Potočnik, Igor Lipovšek, Fanika Fras Berro, Marija Sivec, mag. Leonida Novak, mag. Nada Nedeljko, Berta Kogoj, Jerneja Bone, Gorazd Fišer

 

2013; 492 str.

ISBN 978-961-03-0157-8 (tiskana)

ISBN 978-961-03-0201-8 (pdf)

 

Objava na spletnem naslovu:


Didaktični primeri