DOMOV‎ > ‎VRTEC MAVRICA‎ > ‎

Svetovalno delo vrtca

Sporočanje sprememb po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
ZUPJS v svojem 42. členu navaja, da je upravičenec do pravice iz javnih sredstev dolžan centru za socialno delo v 8-ih dneh sporočiti vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga dobite na spletni strani vrtca. Katere so te spremembe, ZUPJS navaja v 5. odst. 42. člena.

Ena od teh sprememb je tudi izpis otroka iz vrtca.

– obrazec za sporočanje sprememb na CSDSvetovalno delo vodi Ksenija Pahor, prof. ped. in soc.

Ċ
Andrej Kociper,
30. jan. 2017 01:11