Javni poziv uporabnikom telovadnice

JAVNI POZIV UPORABNIKOM ŠOLSKE TELOVADNICE

Na podlagi 3. člena Pravilnika o uporabi šolske telovadnice OŠ Odranci javno poziva vse zainteresirane uporabnike šolske telovadnice, da svojo namero o koriščenju telovadnice do 25. 9. 2019, oddate pisno vlogo na naslov:

Osnovna šola Odranci

Prešernova ulica 1

9233 Odranci

 

ali e-naslov: os.odranci@guest.arnes.si

 

VLOGA JE DOSEGLJIVA NA SPLETNI STRANI ŠOLE ALI SEDEŽU ŠOLE.

Povezava do vloge: VLOGA UPORABNIKOV KORIŠČENJA ŠOLSKE TELOVADNICE 

Prioritetni vrstni red koriščenja telovadnice:

1.    Redna športna vzgoja šole in vrtca vsak dan v tednu do 15.30 ure.

2.    Športna rekreacija in vadba društev in klubov, kjer trenirajo učenci OŠ Odranci.

3.    Športna rekreacija in vadba društev in klubov Občine Odranci.

4.    Športna rekreacija občanov.

5.    Drugi uporabniki.

Osnovna pravila uporabe šolske telovadnice

·         Upravljalec in uporabnik skleneta pogodbo o oddaji telovadnice v uporabo.

·         Določijo se obveznosti uporabnika in upravljalca.

·         Vodi se ustrezna evidenca.

·         Šola obvesti uporabnika o zasedenosti telovadnice ob kulturnih in drugih prireditvah in s tem odpove ure vadbe.

Comments