Neimenovano‎ > ‎

Otroški parlament - šolstvo in šolski sistem

objavljeno: 14. feb. 2019 21:02 avtor: NIka Poljanšek   [ posodobljeno 14. feb. 2019 21:26 ]
V šolskem letu 2018/2019 je tema otroškega parlamenta prvič enaka preteklemu letu, in sicer "Šolstvo in šolski sistem". Pri razrednih urah smo kar nekaj pogovora namenili tej tematiki, vendar vsak razred na drugačen način. 
Medtem ko so najmlajši primerjali svojo učilnico s sanjsko učilnico in jo likovno upodobili, primerjali današnjo šolo s šolo v preteklosti, se pogovarjali o medosebnih odnosih, so nekoliko starejši že spoznavali pojma formalno in neformalno izobraževanje v Sloveniji, najstarejši učenci pa so raziskali francoski, ameriški, nemški in finski sistem. 
N rednem zasedanju otroškega parlamenta (OP) naše šole, ki je potekalo v petek, 1. 2. 2019, v telovadnici smo najprej izvolili delovno predsedstvo, ki je bilo sestavljeno iz predsednika OP Miha Kreslina, dveh članov Aljaža Sonca in Gaje Ferenčak ter zapisničarja Vida Hozjana. Dogodek je povezoval šestošolec Žiga Dominko. V svojem nagovoru je predsednik tako šolske skupnosti učencev kot tudi šolskega otroškega parlamenta sedmošolec Miha Kreslin predstavil nekaj ugotovitev s preteklega državnega otroškega parlamenta v Ljubljani. V nadaljevanju pa je predstavil tudi naše letošnje delo po oddelkih. Po njegovem nagovoru smo prisluhnili sovaščanu Alešu Zveru, ki nam je na kratko predstavil šolski sistem v Keniji, kjer je prostovoljno poučeval en mesec. 

Tako smo v letošnjem šolskem letu spoznali šolski sistem v Keniji, lansko leto v Gambiji, sami pa smo raziskali še slovenskega, ameriškega, nemšrega, finskega ter francoskega. Videli smo, da ima vsaka država svoj šolski sistem, v katerem so tako pozitivne kot tudi negativne stvari. Zato tudi v našem ni vse tako črno kot se pogosto sliši in bere.


V torek, 12. 2. 2019, so se trije naši učenci udeležili medšolskega otroškega parlamenta, ki je bil letos organiziran na DOŠ Genterovci. Šanaja Kežmah in Marina Zakojč sta predstavili delo na našega otroškega parlamenta, predsednik OP Miha Kreslin pa se je dogodka udeležil kot opazovalec. Šestošolki sta bili s strani predstavnice Zavoda za šolstvo izpostavljeni in pohvaljeni kot zelo prodorni in pogumni najmlajši predstavnici.
Comments