RAVNATELJ
mag. Andrej Kociper

andrej.kociper@guest.arnes.si
Telefon: +386 2 573-70-13

            Kratek  življenjepis       
  
                        
VIZIJA
                 
 
„Za učeče se otroke in njihov
prispevek k vrednotam skupnosti“


"Prihodnost gradimo na znanju, ki nam odkriva pot do sebe."