COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  

 

ANDREJ KOCIPER [91176]

Osebna bibliografija za obdobje 2005-2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOCIPER, Andrej. Model pedagoškog projekta za razvoj ličnosti = A model of pedagogical project for personal development. V: PLANTAK, Krešimir (ur.), BUČEK, Oliver (ur.). 1. međunarodni stručni skup "Kultura odgojno-obrazovnih institucija", Varaždin, 4. i 5. 5. 2012.. Varaždin: Udruga roditelja predškolske djece "Kompetentni odgajatelji", 2012, str. 72-81. http://www.kood.hr/zbornik_novi_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 7986227

2. KOCIPER, Andrej. Gestalt pedagogika kot učna paradigma kakovostne šole = Gestalt pedagogy as learning paradigm od quality school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij = Modern approaches to teaching coming generation. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 710-724. [COBISS.SI-ID 8732467

3. KOCIPER, Andrej. Program Skriti zaklad, Projekt "Od prepira k strpnosti". V: MEDVEŠ, Zdenko (ur.), RESMAN, Metod (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2007, str. 131-146. [COBISS.SI-ID 7112499

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. KOCIPER, Andrej. Pedagoška intervencija - Gestalt pedagogika v vsakdanji praksi = Pedagogical intervention - Gestalt pedagogy in daily practice. V: TEMLIN, Zdenko (ur.), BUŠINOSKI, Tomi (ur.). Avtonomija šole pri uresničevanju vzgojne in izobraževalne funkcije : zbornik prispevkov s 7. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 21. do 22. februar 2014. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2014, str. 305-313. [COBISS.SI-ID 11101235

5. KOCIPER, Andrej. Računalništvo v slovenski osnovni šoli - izziv ali "cokla" prihodnjim generacijam = Computers in Slovenian primary schools - a challenge or a hindrance/clogs to future generations. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 231-239. http://www.infokomteh.com/Content/Docs/Zbornik%20Infokomteh%202014%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11102515

6. KOCIPER, Andrej. Gestaltni pogled na avtonomijo učitelja - izziv za prihodnost = A Gestalt View of Teacher Autonomy - a Challenge for the Future. V: BUŠINOSKI, Tomi (ur.). Avtonomija šole od načrtovanja, izvajanja in učenja do vrednotenja in ocenjevanja znanja : zbornik prispevkov s 6. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 15. in 16. februar 2013. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2013, str. 155-161. [COBISS.SI-ID 9750323

7. KOCIPER, Andrej. Pedagogika v precepu zaradi preobremenjenosti otrok s podatki in zaznavami. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij = Modern approaches to teaching coming generation. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 34-43. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 10439987

8. KOCIPER, Andrej. Kritično mišljenje izgrajuje digitalne kompetence posameznika. V: Zbornik radova. Zagreb: [s. n., 2013]. https://radovi.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&;;action=view.php&a=Accept&id=57&type=2. [COBISS.SI-ID 10452531

9. KOCIPER, Andrej. IKT v podporo razlikam v učnih stilih za doseganje ustreznih taksonomskih ravni in trajnejšega znanja = ICT support differences in learning styles to achieve relevant taksonomy levels and long-term knowledgeS. V: KREUH, Nives (ur.), et al. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2013, str. 484-489. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/sirikt_e_zbornik_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 9749555

10. KOCIPER, Andrej. Spletni marketing v oblakih - nova poslovna priložnost = Internet marketing in clouds - New business oportunity. V: Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 8732979

11. KOCIPER, Andrej. Glasba v oblakih "Reverbnation" kot poslovna priložnost v dobi digitalnih vsebin. V: ORLOVIĆ, Ana (ur.). Zbornik radova. Zagreb: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, 2013, [8] str. http://cuc.carnet.hr/2011/dokumenti?dm_document_id=547&;;dm_dnl=1. [COBISS.SI-ID 8737331

12. KOCIPER, Andrej. Učenje v virtualnem svetu - interaktivnem učnem okolju = Learning in the virtual world - interactive learning environment. V: Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. BAČNIK, Andreja (ur.), et al. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 960-968. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 7984691

13. KOCIPER, Andrej. (2014). Možnosti vrednotenja digitalnih kompetenc skozi šolsko tekmovanje. V: MEDNARODNA KORISNIČKA KONFERENCIJA CarNet 2014; Povežite se, poliječemo.

https://radovi2014.cuc.carnet.hr/modules/request.php?module=oc_proceedings&;;action=summary.php&a=Accept&id=48

14. KOCIPER, Andrej. Pedagoška intervencija - Gestalt pedagogika v vsakdanji praksi = Pedagogical intervention - Gestalt pedagogy in daily practice. V: TEMLIN, Zdenko (ur.), BUŠINOSKI, Tomi (ur.). Avtonomija šole pri uresničevanju vzgojne in izobraževalne funkcije : zbornik prispevkov s 7. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 21. do 22. februar 2014. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2014, str. 305-313. [COBISS.SI-ID 11101235

15. KOCIPER, Andrej. Računalništvo v slovenski osnovni šoli - izziv ali "cokla" prihodnjim generacijam = Computers in Slovenian primary schools - a challenge or a hindrance/clogs to future generations. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 231-239.  http://www.infokomteh.com/Content/Docs/Zbornik%20Infokomteh%202014%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID11102515

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. KOCIPER, Andrej. Vrednotenje digitalnih kompetenc skozi tekmovalni ciklus multimedijskih vsebin = Evaluation of digital competence through the competiton cycle of multimedia content. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 224. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf. [COBISS.SI-ID 11101747

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. KOCIPER, Andrej. Geštaltni pristop v projektu "Brez megle v glavi". V: BUKOVEC, Janja (ur.). Dejavnosti v šoli - kvaliteta ali kvantiteta?, (Iz prakse za prakso). Ljubljana: Supra, 2011, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 7112243

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

18. CIMERMAN, Petra, DOLAMIČ, Zdenka (avtor, urednik), KOCIPER, Andrej, NOVAK, Natalija (avtor, urednik), BOJNEC, Simona. Od "prepira" k strpnosti : priročnik za razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin. Sveta Ana [etc.]: JVI in VVZ OŠ [etc.], 2007. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-92199-0-4. [COBISS.SI-ID 59191041

 

2.09 Magistrsko delo

19. KOCIPER, Andrej. Razlogi ponavljanja dijakov v slovenskih srednjih šolah : magistrsko delo. Maribor: [A. Kociper], 2009. 191 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17736456

 

2.11 Diplomsko delo

20. KOCIPER, Andrej. Delovna uspešnost in stimulacija učiteljev na OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [A. Kociper], 2005. 96 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4404243

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek

21. KOCIPER, Andrej (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec), DOMINKO, Matej (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec). Vedno v srcu = Always in heart. Beltinci: samozal. Duo Andrej in Matej, p 2008. 1 CD (22 min, 1 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 243854848

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. KOCIPER, Andrej (urednik). Mozaik sedanjosti in prihodnosti : ob 30. letnici delovanja vrtca v Cerkvenjaku 1978-2008. Cerkvenjak: OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž, 2008. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-238-923-9. [COBISS.SI-ID 60928257

23. KOCIPER, Andrej (urednik), SALOBIR, Milena (urednik). Šola je življenje naše : 1784-2008 : ob odprtju nove Osnovne šole Benedikt. Benedikt: Občina: Osnovna šola, 2008. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61826561

24. ŽMAVC, Mirko (urednik, avtor), KOCIPER, Andrej (urednik), GOMZI, Marjana (urednik), KOVAČIČ, Brigita (urednik), ZAGORŠEK, Milena (urednik). Iz majhnega raste veliko : [publikacija vitomarškega šolstva ob otvoritvi nove šole v Vitomarcih]. Cerkvenjak: Osnovna šola, 2006. 98 str., ilustr. ISBN 961-238-732-X. [COBISS.SI-ID 57271553

 

 

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote 

Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 

Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov 

 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 1. 2015 

Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014 

Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014 

Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 22. 1. 2015 

Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 22. 1. 2015