Ravnatelj‎ > ‎

Kratek življenjepis

Magister pedagoških znanosti Andrej Kociper je rojen 08.05.1966 v Göteborgu na Švedskem. Diplomiral je na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer se je dodatno izobrazil za organizacijo dela in upravljanje s človeškimi viri. Pred  svojo zaposlitvijo v šolstvu je bil kot strokovnjak vključen v izvajanje poklicne in psihosocialne rehabilitacije brezposlenih oseb in drugih marginaliziranih skupin. Delal je tudi kot trener skladov dela skupaj s Skladi dela in RRA Mura ter sodeloval pri prestrukturiranju presežnih delavcev Mure.  Od l. 2003 naprej  je opravljal delo učitelja informatike/računalništva v osnovni šoli ter občasno kot inštruktor za informatiko na višji Ekonomski šoli v Murski Soboti. Njegovo dodatno usposabljanje in izobraževanje je bilo usmerjeno v celostno/gestaltno psihologijo in pedagogiko. Njegovi raziskovalni interesi in strokovni članki vključujejo področja pedagogike, informatike/računalništva in humanističnih ved. Bil je idejni vodja in organizator državnega tekmovanja iz računalništva: Festival računalništva - multimedijski ekoplakati, ki se od šolskega leta 2009/2010 izvaja na OŠ Cerkvenjak - Vitomarci. V šolskem letu 2016/2017 je skupaj s sodelavci na OŠ Odranci začel z organizacijo vsakoletnega državnega tekmovanja Maraton poezije - spletnega pisanja poezije.

Dosedanje zaposlitve v šolstvu: OŠ Cerkvenjak - Vitomarci, OŠ Benedikt in OŠ Kuzma. Sodeluje z Višjo strokovno šolo Murska Sobota, kot inštruktor za Informatiko.

Področja dosedanjega dela:

 • Pedagogika in Gestalt pedagogika 
 • Interesno področje kognitivne in vedenjske nevroznanosti
 • Računalništvo - Urejanje besedil
 • Računalništvo - Multimedija
 • Računalništvo - Računalniška omrežja
 • OID
 • vodja E-tima
 • organizator državnega tekmovanja Festival računalništva -"Multimedijski ekoplakati"
 • dodatna strokovna pomoč in individualna učna pomoč pri drugih predmetih
 • drugo pedagoško, projektno, strokovno ali znanstveno delo ("Brez megle v glavi", Šola za ravnatelje idr.).

Formalna izobraževanja:

 1. znanstveni magisterij pedagoških znanosti na Filozofski fakulteti Maribor;
 2. diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede Kranj;
 3. diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Maribor;
 4. dopolnilno izobraževanje za poučevanje računalništva ŠPIRI na Fakulteti za matematiko in fiziko Ljubljana;
 5. pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti Ljubljana.
Drugi formalni - državni strokovni izpiti:
1. Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.
2. Strokovni izpit iz upravnega postopka.
3. Strokovni izpit iz Varnosti in zdravja pri delu, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu.
4. Strokovni izpit za strokovne delavce na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Pridobljena znanja in kompetence:
- trener skladov dela presežnih delavcev,
- izvajanje tematskih predavanj za pedagoške delavce in za starše,
- mentor programov psihosocialne in poklicne rehabilitacije,
- mentor  delavnic za mladostnike, ki so v skladu s principi Gestalta/celostne pedagogike,
- soavtor priročnika za razvijanje komunikacijskih in socialnih veščin "od prepira k strpnosti"
- pisanje strokovnih in drugih člankov,
- grafično oblikovanje zbornikov in priročnikov,
- urejanje zbornikov in druge šolske publikacije,
- sodelovanje na strokovnih posvetih in mednarodnih konferencah,
- bil imenovan kot predstavnik s strani vlade Republike Slovenije v svet zavoda Srednje gostinske šole Radenci,
-  poznavanje delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij,
- poznavanje in vodenje upravnih postopkov,
- poznavanje in vodenje svetovalnega dela na področju zaposlovanja,
- kadrovski menedžment,
- delo z ljudmi,
- ravnanje oz. upravljanje s človeškimi viri,
- delo na vzgojnem področju mladostnikov, delo z odvisniki,
- poznavanje predpisov in izvajanje nalog  iz varnosti in zdravja pri delu,
- izvajanje izobraževanj/predavanj iz uporabe IKT,
- delo z industrijsko avtomatiko,
- delo s telekomunikacijskimi napravami,
- podjetniško in drugo poslovno sodelovanje,
- delo v mrežnih projektih,
- delo v razvojnih in raziskovalnih projektih,
- izvajanje šolske mediacije.