ŠOLSKI ZVONEC

ŠOLSKI ZVONEC


1. ura: 7.30 - 8.15

5 minutni odmor

2. ura: 8.20. - 9.05

15 minutni odmor - malica RS

3. ura: 9.20 - 10.05

15 minutni odmor - malica PS

4. ura: 10.20 - 11.05

5 minutni odmor

5. ura: 11.10 - 11.55

                             5 minutni odmor


6. ura: 12.00 - 12.45

20 minutni odmor

7. ura: 13.05 -13.50

5 minutni odmor

8. ura: 13.55 - 14.40

5 minutni odmor

9. ura: 14.45 - 15.30


JUTRANJE VARSTVO  izvajamo od 5.30 do 7.30.


PODALJŠANO BIVANJE organiziramo po skupinah od 11.05 do najdlje 16.05.

1. SKUPINA
1. ura OPB: 11.05 - 11.55

2. ura OPB: 11.55 - 12.45

3. ura OPB: 12.45 - 13.35

4. ura OPB: 13.35 - 14.25

5. ura OPB: 14.25 - 15.15

2. SKUPINA

1. ura OPB: 11.55 - 12.45

2. ura OPB: 12.45 - 13.35

3. ura OPB: 13.35 - 14.25

4. ura OPB: 14.25 - 15.15

5. ura OPB: 15.15 - 16.05

3. SKUPINA se oblikuje po dokončnem urniku za 4. in 5. r.

1. ura OPB: 12.45 - 13.35

2. ura OPB: 13.35 - 14.25

3. ura OPB: 14.25 - 15.15