ŠOLSKI ZVONEC

ŠOLSKI ZVONEC


1. ura: 7.30 - 8.15

5 minutni odmor

2. ura: 8.20. - 9.05

15 minutni odmor - malica RS

3. ura: 9.20 - 10.05

15 minutni odmor - malica PS

4. ura: 10.20 - 11.05

5 minutni odmor

5. ura: 11.10 - 11.55

                                                        5 minutni odmor


6. ura: 12.00 - 12.45

20 minutni odmor

7. ura: 13.05 -13.50

5 minutni odmor

8. ura: 13.55 - 14.40

5 minutni odmor

9. ura: 14.45 - 15.30


JUTRANJE VARSTVO BOMO V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 poskusno izvajali od 5.30 do 7.30.

PODALJŠANO BIVANJE BOMO V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 ORGANIZIRALI od 11.05 do najdlje 16.05.