URADNE URE TAJNIŠTVA

 

Na podlagi 57. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ul. RS 20/2005)

objavljamo uradne ure za poslovanje v tajništvu zavoda za stranke:

- vsak dan od 7.30 do 9.00 ure,

- vsak dan od 11:30 do 13.00 ure.

 Osnovna šola Odranci ima že več kot 160-letno zgodovino. 
Ustanovljena je bila leta 1857.

KONTAKTNI PODATKI

OŠ ODRANCI
Prešernova ulica 1, 9233 Odranci
Tel: 02 573 70 10, Fax.: 02 573 70 18

Ustanovitelj: Občina Odranci

os.odranci@guest.arnes.si  ali info@odranci.si

 Ravnateljica:  Ksenija Pahor

 ksenija.pahor@os-odranci.si

 (02) 573 70 13
 Pomočnica      ravnateljice: Nataša Tomšič (02) 573 70 15
 Tajništvo:  Ana Zver, tajnik VIZ in računovodja
 Nuša Šteiner, računovodja in knjigovodja

 (02) 573 70 10
 Zbornica:  vsi strokovni delavci  (02) 573 70 12
 Kabinet 1:  učitelji 3., 4. r.  (02) 573 70 19
 Kabinet 2:  učitelji MAT, ZGO, SLJ in 5. r.  (02) 573 75 31
 Kabinet 3:  učitelji 1., 2. r., oddelek vrtca   (02) 573 70 16
 Kabinet 4:  učitelj ŠPO  (02) 573 70 17
 Svetovalna služba:  Vanja Lebarsvetovalna delavka  (02) 573 70 11
 Kuhinja:  Kuharji  (02) 573 70 14                          
 Vrtec: zaposleni (02) 573 75 30