Publikacija 2019/2020


ŠOLSKI KOLEDAR

Pouka prosti dnevi


Dan

Datum

Obrazložitev prostih dni in drugih aktivnosti

ponedeljek

2. september 2019

ZAČETEK POUKA

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

28. oktober 2019

29. oktober 2019

30. oktober 2019

31. oktober 2019

1. november 2019

JESENSKE POČITNICE

JESENSKE POČITNICE

JESENSKE POČITNICE

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

torek

24. december 2019

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sreda

četrtek

petek

ponedeljek

torek

25. december 2019

26. december 2019

27. december 2019

30. december 2019

31. december 2019

BOŽIČ

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

NOVOLETNE POČITNICE

NOVOLETNE POČITNICE

NOVOLETNE POČITNICE

sreda

četrtek

1.      januar 2020

2.      januar 2020

NOVO LETO

NOVO LETO

petek

3. januar 2020

POUKA PROST DAN

petek

31. januar 2020

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

petek

7. februar 2020

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

sobota

8. februar 2020

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek

sobota

14. februar 2020

15. februar 2020

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SŠ

ponedeljek-petek

24.-28. februar 2020

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

13. april 2020

VELIKONOČNI PONEDELJEK.

ponedeljek

27. april 2020

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

28. april 2020

29. april 2020

30. april 2020

1. maj 2020

2. maj 2020

PRVOMAJSKE POČITNICE

PRVOMAJSKE POČITNICE

PRVOMAJSKE POČITNICE

PRAZNIK DELA

PRAZNIK DELA


ponedeljek

15. junij 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. r., razdelitev spričeval in obvestil

sreda

24. junij 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence za učence 1 .- 8. r., razdelitev spričeval in obvestil

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

četrtek

25. junij 2020 - praznik

DAN DRŽAVNOSTI

 

25. 6. – 31. 8. 2020

POLETNE POČITNICE

Vir: Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2019/9, z dne 10. 6. 2019 


Šolske počitnice


jesenske počitnice:

ponedeljek - petek, 28 10. - 1. 11. 2019

novoletne počitnice:

sreda - četrtek, 25. 12. 2019 - 2. 1. 2020

zimske počitnice:

ponedeljek - petek, 24. 2. - 28. 2. 2020

prvomajske počitnice:

ponedeljek - petek, 27. 4. - 3. 1. 2020OCENJEVALNO OBDOBJE, IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE


Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Konference

Prvo

od 2. septembra 2019 do

31. januarja 2020

januar (od 1. do 9. razreda)

Drugo

od 1. februarja 2020

do 24. (15). junija  2019

junij (9. razred)

junij (1. do 8. razred)


Popravni izpiti le v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

  • v 7. in 8. razredu ima učenec popravni izpit, če je negativno ocenjen iz največ 2 predmetov  (učenec ima v šolskem letu dva roka za popravljanje);

  • če popravnih izpitov učenec ne opravi, ponavlja razred;

  • v 9. razredu ima učenec lahko popravni izpit tudi iz več predmetov. 

Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnatelj na 1. redovalni konferenci (fleksibilni predmeti) oz. na 2. redovalni konferenci. Komisija, ki ponovno preverja oceno učenca, katerega starši so se pritožili na oceno, se imenuje po prejemu pritožbe. V 11. členu Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole je določeno, da:

Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.


Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.

Učenci lahko opravljajo izpite iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno in ne trajajo do konca pouka v šolskem letu (fleksibilni predmetnik), v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset delovnih dni po zaključku pouka posameznega predmeta.

Šola je dolžna za učence, ki imajo popravni izpit, organizirati dopolnilni pouk.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od 3. maja do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

V 33. členu Pravilnika  o preverjanju in ocenjevanju znanja ter  napredovanju učencev v osnovni šoli je navedeno, da v primeru fleksibilnega predmetnika, lahko učenec opravlja izpit predhodno v roku, ki ga določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset delovnih dni po zaključku pouka tega predmeta. V tem primeru se šteje, da je izkoristil en izpitni rok.


Popravni izpiti za učence 7., 8. in 9. razreda devetletne OŠ po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bodo od 15. februarja do 28. februarja 2020


Predmetni in popravni izpiti

od  15. 2. do vključno 28. 2. 2020

1. rok

(fleksibilni predmetnik)

od 16. 6. do vključno 29. 6.  2020

1. rok

učenci 9. razreda

od 25. 6. do vključno 9. 7. 2020

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8. do vključno 31. 8. 2020

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda


Roki za ocenjevanja znanja učencev ki se izobražujejo na domu


od 4. 5. do vključno 15. 6. 2020

1. rok

učenci 9. r.

od 4. 5.  do 24. 6. 2020

1. rok

učenci od 1. do 8. r.

od 18. 8. do 31. 8. 2020

2. rok

učenci od 1. do 9. r.

NPZ

6. razred

29. november 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

5. maj 2020
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

7. maj 2020
Matematika

11. maj 2020
Tuji jezik

8. junij 2020
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 8. do 10. junija 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

16. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda


9. razred

2. september 2019
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

29 november 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

12. februar 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

5. maj 2020
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

7. maj 2020
Matematika

11. maj 2020
Tretji predmet

1. junij 2020
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. do 3. junija 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda


Comments