O šoli‎ > ‎

Politika zasebnosti OŠ Odranci

POLITIKA ZASEBNOSTI OŠ ODRANCI

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo OŠ Odranci izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA

OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.

Dodatne informacije glede upravljalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani OŠ Odranci (www.os-odranci.si) oziroma na zahtevo na os.odranci@guest.arnes.si.

Upravljalec je tudi edini uporabnik osebnih podatkov in zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo neupravičeno posredoval tretjim osebam. OŠ Odranci je hkrati tudi upravljalec podatkov za Vrtec Mavrica.

NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Na podlagi vašega soglasja bomo osebne podatke obdelovali za namene:

  • Obveščanja o dejavnostih in sodelovanje v organih zavoda OŠ Odranci  in
  • Izdaje sklepov za sodelovanje v organih zavoda ter javnih listin (npr. potrdil, certifikatov, spričeval).
  •         Za objavo na šolski spletni strani in hrambe v arhivu šole za namen vodenja šolske kronike (fotografije, dopisi idr.).

SOGLASJA

V primeru pridobitve soglasja bo OŠ Odranci obdelovala le za namene, za katere je soglasje podano.

PREKLIC SOGLASIJ

Soglasje lahko prekličete z vložitvijo vloge na elektronski naslov os.odranci@guest.arnes.si ter s pisno vlogo na naslov OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.

V primeru preklica soglasja bo OŠ Odranci prenehala z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja. Podatki, ki so nujno potrebni za izdajo listine, bodo zaradi morebitnih kasnejših zahtevkov po izdaji teh listin, psevdonimizirani ali anonimizirani.

UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov os.odranci@guest.arnes.si ter s pisno vlogo na naslov OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.

PRIDOBIVANJE PODATKOV

OŠ Odranci osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali prek tretjih oseb, pri čemer v obeh primerih obdeluje iste vrste osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. OŠ Odranci lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, (npr. ravnatelj, ki zbira osebne podatke svojih zaposlenih iz izobraževanj). V tem primeru je tretja oseba dolžna pridobiti ustrezno soglasje za posredovanje osebnih podatkov 

OŠ Odranci ter uporabnika o tem seznaniti.

Podatki, ki jih OŠ Odranci zbira o posameznikih so: ime in priimek, elektronska pošta, naslov, transakcijski račun (za namen poračunov in vrnitev sredstev), telefonska številka, izdana potrdil ter sklepov.

OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki bodo v skladu z namenom obveščanja in izdaje javnih listin hranjeni do preklica.

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko s pisno vlogo na elektronski naslov os.odranci@guest.arnes.si ter s pisno vlogo na naslov OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.

zahtevajo:

Izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih OŠ Odranci o uporabniku obdeluje,

Popravek podatkov v primerih, ko hranjeni osebni podatki niso pravilni,

Izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pri čemer bodo s strani upravljalca obveščeni, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših zahtevkov za izdajo javnih listin.

PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da OŠ Odranci pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov OŠ Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.

KONČNA DOLOČBA

Ta Politika zasebnosti začne veljati s 25. 5. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje za uporabnike, ki bodo v sistem soglasij na OŠ Odranci prvič prijavljeni po 25. 5. 2018. Za uporabnike, ki so v sistemu soglasij na OŠ Odranci že prijavljeni, prične Politika zasebnosti veljati od 25. 6. 2018.