Za starše

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je svet staršev za vas odprl e-mail predal. V primeru pohval, predlogov, pobud, mnenj ali pritožb, ki se dotikajo vzgojno-izobraževalnega dela, vas prosimo, da nam vaše sporočilo pošljete na e-naslov: svet.staršev.os.odranci@gmail.com

Vsako sporočilo bomo vzeli resno in ga na naslednji seji sveta staršev obravnavali in v primeru težav poiskali primerno rešitev. Prosimo, da se pod vsako sporočilo podpišete, saj anonimnih sporočil ne bomo obravnavali. Na vašo željo bomo poskrbeli, da se vaše ime ne bo izpostavljalo.

 Lepo vas pozdravljam

    Štefka Kavaš, predsednica sveta starševOrgani šole
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 


Informacije: 

    RIC (zavihek Nacionalno preverjanje znanja / Informacije za učence in starše);

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;

    Koledar NPZ

    V šolskem letu 2019/2020 bo 3. predmet v 9. razredu: šport

Na spletni strani RIC-a lahko dobite tudi naloge za vajo.