Za starše‎ > ‎

Svetovalno delo

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka: Vanja Lebar, univ.dipl.pedagoginja

Telefon: (02) 573 70 11

E mail: vanjal@os-odranci.si

Od ponedeljka do četrtka: od 7.00h do 11.30h  oz. po dogovoru.   Mnogo informacij starši lahko dobite po telefonu v delovnem času, nekatere dileme, vprašanja in težave pa zahtevajo več časa. V tem primeru vas prosim, da se predhodno naročite na pogovor.


Nacionalno preverjanje znanja

NPZ - Osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet v 9. razredu, v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli, minister določi tako, da v septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti se nato preverjajo na štirih vzorcih vseh slovenskih šol, tako da se na vsaki šoli preverja le po en tretji predmet.

S klikom na povezavo pridete do informacij za učence in starše  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA, šolsko leto 2019/20: LINK

Poklicno informiranje in svetovanje

Najprej hočem vedeti kakšen sem, kaj me zanima, kaj znam, kaj naj delam? Kje bom sploh lahko iskal zaposlitev in kako bom kandidiral na delovna mesta. Kako naj bom torej aktiven, da bom dosegel svoj uspeh? Dobrodošli na strani šolske svetovalne službe.  

Otrok je kot šolar enkraten, drug od drugega se razlikuje. Tukaj smo, da pomagamo v želji, da zagotovimo otrokom optimalne pogoje za  razvoj. Šolska svetovalna delavka tako izvaja številne naloge tako, da se povezuje z učitelji, starši, učenci in zunanjimi institucijami.

V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih, ki se nanašajo na naslednja področja:

-    vpis šolskih novincev, kot tudi vpis in izpis učencev višjih razredov, vpis in spremljanje vključevanja učencev tujcev,
-    svetovanje in pomoč v zvezi z učnim uspehom, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji (individualni razgovori,
     po presoji tudi skupinsko delo),
-    postopki v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami,  
-    postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev,
-    poklicno informiranje in svetovanje,
-    nacionalno preverjanje znanja,
-    neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči,

V pisarni se vodi dokumentacija in v šolski svetovalni službi dobite pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (subvencioniranje prehrane, taborov, dnevov dejavnosti in vključevanja otrok na letovanja in v druge aktivnosti). 

Še nekaj povezav na spletne strani:

Na spletni strani najdete veliko zanimivih in koristnih informacij , ki so aktualne v sodobni družbi tehnologij.

Preberite o internetu na internetu.  S pametno uporabo interneta boste vedno na tekočem z informacijami. In hitro boste ločili prave informacije. Ne nasedajte dnevnim muham in ostanite kritični.

Ker že star pregovor pravi: »Ni vse zlato, kar se sveti.«